Start

Wielki Post

Środą Popielcową rozpoczyna się  kolejny okres roku liturgicznego. Dwoma ważnymi punktami tego roku są oktawa uroczystości Bożego Narodzenia, do której przygotowywaliśmy się w Adwencie oraz drugi, najważniejszy, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, do którego szykujemy się w Wielkim Poście.

Wielki Post trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej. Liturgia rzymska nazywa ten okres Quadragesima. Większość ludzi myśli, że trwa on 40 dni. Jednak kiedy dokładnie się policzy wszystkie dni okresu wielkopostnego to daje sumę 44 dni, a 40 dzień przypada na Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, podczas której gromadzimy się aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego Trzeba pamiętać, że liczba 40 jest rozumiana w sensie symbolicznym, a nie ściśle matematycznym. Dlaczego więc mówimy o czterdziestodniowym poście? Zadając to pytanie należy wspomnieć niektóre wydarzenia biblijne; przede wszystkim czterdziestodniowy post Jezusa na pustyni. Równocześnie liczba 40 przywołuje ważne chwile ze Starego Testamentu: 40-dniowy deszcz i potop; pobyt Mojżesza na Synaju przez 40 dni i nocy; wędrówkę Eliasza na Horeb, która trwała również 40 dni, Filistyn nękał Izraelitów przez 40 dni, aż do zwycięskiego boju Dawida. Liczba 40 w Piśmie Świętym jest zarezerwowana dla dzieł oczyszczenia i przygotowania. Właśnie taki jest cel Wielkiego Postu; oczyszczenie z grzechów i przygotowanie do przeżycia największej tajemnicy naszego zbawienia:  śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przez które Jezus nas odkupił.

W Wielkim Poście używa się ornatu koloru fioletowego, symbolizującego żałobę, pokutę, skruchę, pokorę, umartwienie, nastrój oczekiwania wypełniony modlitwą. W IV Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Laetare, podczas liturgii używany jest ornat koloru różowego, który symbolizuje radość. Okres ten jest czasem do nawrócenia, modlitwy, postu i jałmużny. Cechy charakterystyczne tego okresu to nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali.

Wskazania praktyczne:

  • we Mszy św. zamiast Alleluja śpiewa się aklamację Chwała Tobie, Królu Wieków, albo Chwała Tobie, Słowo Boże,
  • w niedziele okresu Wielkiego Postu nie śpiewa się, ani nie recytuje hymnu Chwała na wysokości Bogu,
  • nie przyozdabia się ołtarza kwiatami,
  • gra na instrumentach muzycznych tylko dla podtrzymania śpiewu. Zabrania się gry solowej na organach z wyjątkiem IV Niedzieli Wielkiego Postu, świąt i uroczystości.
  • Gorzkie żale odprawia się w szatach koloru białego lub czerwonego, natomiast nabożeństwo Drogi Krzyżowej w szatach liturgicznych koloru fioletowego lub czerwonego

 


Poprawiony (poniedziałek, 27 lutego 2012 15:22)